Introductie

In 2001 werden de Nationale Evenementenprijzen voor het eerst uitgereikt. Prijzen voor de beste publieksevenementen in verschillende categorieën en de evenementenstad van het jaar. In de jaren dat de prijzen bestaan is bewezen dat de prijzen een werkelijke stimulans vormen voor organisaties en gemeenten. Evenementen en gemeenten die in de afgelopen zeven jaren behoorden tot de winnaars weten daar alles van. Veel landelijke en regionale publiciteit rond de winnaars en zelfs in gemeenteraads- en collegevergaderingen zijn de nominaties en prijzen regelmatig aan de orde.

Sinds we weten dat publieksevenementen een positieve invloed hebben op gemeentelijke belangen als stadspromotie, toerisme, economische spinn off, integratie en stadsgevoel, zijn evenementen onderdeel van gemeentelijk beleid.

De Nationale Evenementen Prijzen probeert met het beoordelen van evenementen en het toekennen van prijzen een stimulans te zijn voor organisatoren en gemeenten. Daarnaast biedt de uitreiking van de prijzen aan organisatoren en gemeenten de mogelijkheid om een vergelijk te maken met wat er in Nederland op dit gebied wordt ondernomen. Tal van organisaties ondersteunen inmiddels dit initiatief.

Ook voor de volgende jaren kunnen evenementenorganisatoren zich inschrijven middels het toesturen van een inschrijfformulier. Er zullen wederom meerdere evenementensteden worden genomineerd. Evenementenstad van het jaar, de Grand Prix en het beste Stadspromotie-evenement zullen onafhankelijk van inschrijving worden gekozen.

Welke stad heeft zich het meeste ingespannen en welke evenementen hebben zich weten te onderscheiden? Bij de aankomende editie zullen we weer een reeks winnaars blij kunnen maken. Op deze website kunt u vinden hoe u uw kansen op deze mooie prijzen zo sterk mogelijk kunt maken.


Joost ter waarbeek

Directeur De Nationale Evenementenprijzen

foto: Bas Czerwinski